Reparationssats plastbåt

379,00 kr 360,05 kr
Tillgänglighet: I weblager
Snabba leveranser & brett utbud
Tillgänglighet: I weblager
Artikel
NA-1674090
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna

För lagning ovan vattenlinjen. För mindre reparationer av plastbåtar.

I satsen ingår:
250 ml polyester
10 g härdare
20 dm2 glasfibermatta
50 g microballonger (avsett för spackelblandning)
1 st pensel
1 st blandningskopp
1 st rörpinne
Lagningsanvisning

Sku           bild  

68408            

 

Använd denna produkt på ett säkert sätt - Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.

För mer information och säkerhetsdatablad kontakta vår kundtjänst.

 

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Brandfarligt vid uppvärmning. Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring.

Mer information
Namn Reparationssats plastbåt
Varumärken Nautec
Info
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna