Paraffinlösning/topcoat 60 ml

149,00 kr 134,10 kr
Tillgänglighet: I weblager
Snabba leveranser & brett utbud
Tillgänglighet: I weblager
Artikel
NA-1674075
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna

Blanda 5 delar paraffinlösning med 100 delar gelcoat så blir det topcoat = 50 ml till 1 kg gelcoat.

Sku Typ         bild Pris

68407-60 60 ml         76.00

 

Använd denna produkt på ett säkert sätt - Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.

För mer information och säkerhetsdatablad kontakta vår kundtjänst.

 

FARA

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Brandfarlig vätska och ånga.

Mer information
Namn Paraffinlösning/topcoat 60 ml
Varumärken Nautec
Info
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna