International Båtbets mahogny 375 ml

309,00 kr
Tillgänglighet: I weblager
Snabba leveranser & brett utbud
Tillgänglighet: I weblager
Artikel
NA-1632340
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna

Båtbets i mahognyton för trä och plywood. Används under eller blandas i 1- och 2- komponentslacker.

 

Använd denna produkt på ett säkert sätt - Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.

För mer information se: https://www.international-yachtpaint.com/sv/se/batfarg.

 

FARA

Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Mer information
Namn International Båtbets mahogny 375 ml
Varumärken International
Info
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna