Cellulosa förtunning 1 l

175,00 kr 166,25 kr
Tillgänglighet: I weblager
Snabba leveranser & brett utbud
Tillgänglighet: I weblager
Artikel
NA-1630305
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna
Används till spädning av lackfärger vid sprutmålning. Även till tvättning och rengöring av målarverktyg, samt tvättning och avfettning av metall- och lackytor som ska målas.
Sku Volym            

16926-6 1 liter            

 

Använd denna produkt på ett säkert sätt - Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.

För mer information och säkerhetsdatablad kontakta vår kundtjänst.

 

FARA

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Mer information
Namn Cellulosa förtunning 1 l
Varumärken Övrigt
Info
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna