Bio-protect 2 Bränsletillsats diesel

205,00 kr
Tillgänglighet: I weblager
Tillgänglighet: I weblager
SKU
NA-1580350-F
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna

Bio protect 2 är ett av marknadens mest effektiva medel mot dieselbakterier. Bio protect 2 stoppar och förhindrar ny tillväxt av bakterier i dieseltanken. Medlet är skonsamt mot motorn och påverkar inte dess effektivitet.

Testvinnare i danska Bådnyt Nr 495

Räcker till 500L Diesel 

 

Använd denna produkt på ett säkert sätt - Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.

För mer information och säkerhetsdatablad kontakta vår kundtjänst.

 

FARA

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Mer information
Namn Bio-protect 2 Bränsletillsats diesel
Varumärken Övrigt
Info
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna