Gelcoatspackel blå 70007, 100

259,00 kr
Tillgänglighet: I weblager
Tillgänglighet: I weblager
SKU
NA-1674043
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna

Gelcoatspackel finns i ett 30-tal kulörer och passar till de vanligaste båtarna på den svenska marknaden. Produkten är avsedd att användas för reparationer av mindre skador i ytskiktet på skrov och däck. Slutresultatet blir en i det närmaste osynlig reparation i exakt samma färg. Spacklet är av en speciell trögflytande typ som gör att den inte flyter ut. Det går således att reparera vertikala ytor utan att tejpa över det skadade stället. Spacklet är förpackat i 100 g plåtburk. Härdare följer med varje förpackning. OBS! På alla Jotuns-NORPOLs tresiffriga färgnummer, är numera alla femsiffriga. Ex 211 = 20011.
SE bifogad bild för färgkarta 

Härdare följer med varje förpackning!

 

Använd denna produkt på ett säkert sätt - Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.

För mer information och säkerhetsdatablad kontakta vår kundtjänst.

 

FARA

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Brandfarlig vätska och ånga.

Mer information
Namn Gelcoatspackel blå 70007, 100
Varumärken Nautec
Info
✓ Snabba leveranser med DHL ✓ Betala säkert med Klarna